Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je nejlepší a nejkrásnější

 

 

 

V květnu 1974 hovořil v Římě Šríla Prabhupáda s významným irským básníkem Desmondem Jamesem Bernardem O'Gradym: ,,Mám k vám následující prosbu. Jste básník. Jednoduše popisujte Boha. Jste odborníkem, a proto vás prosím, abyste ve svém zaměstnání laskavě popisoval Boha. Potom bude váš život úspěšný. ``

O'Grady: Vaše vydání Bhagavad-gíty je velice pěkné.

Šríla Prabhupáda: Je to již páté vydání během dvou let.

O'Grady: Ve které zemi je hnutí Haré Krišna nejúspěšnější?

Šríla Prabhupáda: Všude. V Africe, Americe, Kanadě, Japonsku, Číně. Skutečně nejúspěšnější je ale v Americe. Mnoho Američanů se připojilo k Haré Kršna hnutí.

O'Grady: A co zde, v Římě? Měli jste problémy s policií?

Šríla Prabhupáda: Všude máme problémy. Policie nás někdy pronásleduje, ale obvykle se unaví a nakonec nic nepodniká. ( Smích. )

O'Grady: Společnost to vzdá? To je úžasné. Já sám se cítím být tímto společenským systémem otrávený. Někde je chyba. Cítím, že v současné situaci je něco špatné. Možná mi můžete dát nějakou radu, jak tento systém porazit.

Šríla Prabhupáda: Vy Irové! Vždycky chcete bojovat.

O'Grady: Ne. ( Směje se. ) Je to v nás.

Šríla Prabhupáda: Ve skutečnosti se bojuje neustále.

O'Grady: Co si ale myslíte, že pro to máme dělat? Myslím tím, jestli je morálně správné, že zde sedím...

Šríla Prabhupáda: Dokud budeme zmateni tělesným pojetím života a budeme si myslet, že jsme tato těla, jeden si bude myslet: ,,Já jsem Ir, `` a druhý: ,,Já jsem Ital, `` ,,... Američan, `` ,,... Ind, `` a tak dále - dokud tohle bude pokračovat, pak se bude neustále bojovat. Nemůžete zastavit boj mezi psy a kočkami. Proč bojují? Pes si jednoduše myslí: ,,Já jsem velký pes. `` A kočka si myslí: ,,Já jsem velká kočka. `` A stejně i my, když si myslíme: ,,Já jsem Ir, `` nebo ,,já jsem Angličan, `` potom nejsme o nic lepší než psi a kočky. Dokud lidé zůstanou v tělesném pojetí života, bude se bojovat.

O'Grady: Za co bojoval Mahátmá Gándhí ve sněmovně poslanců?

Šríla Prabhupáda: To byl další projev psí mentality. Není v tom žádný rozdíl. Pes si myslí: ,,Jsem pes, `` protože má tělo psa. Pokud si myslím, že jsem Ind, protože tohle tělo se narodilo na indické půdě, jak se potom liším od psa? Tělesné pojetí života je jednoduše animalismus. Když pochopíme, že nejsme tato těla, ale duše, potom nastane mír. Jinak žádný mír není možný. Sa eva go-kharaƒ. Védská literatura uvádí, že člověk s tělesným pojetím života je úplně stejný jako kráva nebo osel. Lidé musí překročit toto nižší pojetí vlastního já. Jak je to možné učinit?

m€ˆ ca yo 'vyabhic€reŠa bhakti-yogena sevate
sa
guŠ€n samat…tyait€n brahma-bh™y€ya kalpate

,,Ten, kdo se zaměstná v duchovních činnostech ryzí oddané služby, ihned překoná kvality hmotné přírody a povýší se na duchovní úroveň. `` (Bhagavad-gítá 14.26)

V naší společnosti je mnoho Mexičanů, Kanaďanů, Indů, Židů a muslimů, ale již se nepovažují za muslimy, křesťany, židy nebo cokoliv jiného. Všichni jsou služebníky Krišny. To je realizace Brahmanu.

O'Grady: Ale to je přece další označení, další jméno.

Šríla Prabhupáda: Ano, jméno musí být. Ale ačkoliv se například vaše jméno liší od jmen ostatních Irů, všichni se přesto cítíte být Iry. Jména mohou být různá, na tom nezáleží. Povaha musí být stejná. To je nutné. Když si osvojíme Krišnovy vlastnosti, potom zavládne mír nehledě na rozdílná jména. To se nazývá so 'ham. Jména různých lidí v jednom národu mohou být různá, ale všichni lidé cítí stejnou národní příslušnost. Rozmanitosti mohou existovat, ale jestliže kvalita je stejná, je to jednota, brahma-bh™ta.

brahma-bh™taƒ prasann€tm€ na socati na k€‰kati
samaƒ
sarveu bh™teu mad-bhaktiˆ labhate par€m

,,Kdo zaujal toto transcendentální postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman. Nikdy se nermoutí ani po ničem netouží a ke všem bytostem je stejný. Za tohoto stavu dosáhne ryzí oddané služby Mně. `` (Bg. 18.54)

Na tomto světě čeká hmotně nakaženého člověka spousta utrpení, ale pro oddaného je celý svět stejně dobrý jako Vaikuntha. Pro impersonalistu je nejvyšším cílem dosažení úrovně Brahmanu - splynutí s Absolutním.

O'Grady: Je Absolutní vnější nebo vnitřní?

Šríla Prabhupáda: Není ani vnější, ani vnitřní. Absolutní je nad dualitou.

O'Grady: Dobře, ale na individuální úrovni...

Šríla Prabhupáda: My nejsme absolutní. Pokud jsme umístěni na absolutní úrovni, potom jsme absolutní. Nyní jsme ale v relativním světě. Absolutní Pravda také existuje, ale my nemáme dostatečně vyvinuté smysly k tomu, abychom jí porozuměli. Dokud jsme pod vládou času, nemůžeme se stát absolutními.

O'Grady: Takže ,,absolutní`` znamená život mimo čas?

Šríla Prabhupáda: Jak je uvedeno v Bhagavad-gítě (4.9):

janma karma ca me divyam evaˆ yo vetti tattvataƒ
tyaktv€
dehaˆ punar janma naiti m€m eti so 'rjuna

,,Kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činů, když opouští své tělo, nezrodí se znovu v tomto hmotném světě, nýbrž dosáhne Mého věčného sídla, ó Ardžuno. ``

To je absolutní - jít zpátky domů, zpátky k Bohu. Dokud je člověk v hmotném světě a ztotožňuje se s tímto tělem, transmigruje z jednoho těla do druhého. To není absolutní. Zde je to jasně řečeno. Když se člověk vrátí zpět do duchovního světa, dosáhne absolutního postavení.

O'Grady: V pořádku, ale moje otázka je: neměli bychom dělat víc, než tady jen sedět - vy sedíte zde a my zde sedíme s vámi jako přátelé, zaměstnáni rozhovorem a jemným uměním konverzace, zatímco za oceánem...

Šríla Prabhupáda: Nepochopil jste, že ačkoliv vy sedíte na jednom místě a já na jiném, tento rozdíl neovlivňuje naší skutečnou existenci. Oba jsme lidské bytosti. Pojetí jako ,,Ir``, ,,Angličan``, ,,protestant``, ,,katolík`` a tak dále jsou jen různé obleky. Musíme se osvobodit od těchto označení. Když se člověk takto osvobodí, je očištěný.

(Bhakti-rasámrta-sindhu 1.1.12)

Když očistíte své smysly a tyto očištěné smysly zaměstnáte v oddané službě Pánu smyslů, Krišnovi, váš život se stane dokonalým. V tom není žádná dualita, to je absolutní.

O'Grady: Ale systém nutí k tomu, abyste se považoval za Američana, Inda, Afričana, nebo za cokoliv.

Šríla Prabhupáda: Ano. Materialistická společnost znamená dualitu.

O'Grady: Tomu se ale nelze vyhnout. Jak se chcete vyhnout hmotné existenci?

Šríla Prabhupáda: To je možné ve vědomí Krišny. Lotos roste ve vodě, ale nikdy se vody nedotkne.

O'Grady: Nemyslím si, že můžete vysvětlovat situace v jednom prostředí metaforami z jiného. Jak můžete diskutovat o politických problémech s použitím neurčitých duchovních pojmů? Mají zcela rozdílnou povahu.

Šríla Prabhupáda: Různorodost příkladů nám někdy pomůže lépe problému porozumět nebo si ho lépe uvědomit. Ve váze jsou různé květiny, a tato rozmanitost nám pomůže lépe si uvědomit, co je to květina. Ať už se díváme z jakéhokoliv hlediska, Kršna může vyřešit všechny problémy. Proč jen problémy Irů a Angličanů? Všechny problémy. To se nazývá jednota v různorodosti. Naši studenti přišli z různých prostředí, ale jelikož jsou všichni ve vědomí Kršny, jsou sjednoceni.

O'Grady: Dobře. Ano, to přijímám. Rád bych ale věděl, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, když říkáte ,,vědomí Kršny``, a mezi vědomím Krista?

Šríla Prabhupáda: Ne, v tom není žádný rozdíl. Kristus přišel, aby kázal poselství Boha. Když skutečně vyvinete vědomí Krista, vyvinete vědomí Kršny.

O'Grady: A být si vědomý Kršny nebo vědomý Boha znamená také být si vědomý sebe sama? Myslím tím být si vědom toho, kdo skutečně jsme?

Šríla Prabhupáda: Ano. Vědomí Boha zahrnuje vědomí sebe sama, ale vědomí sebe sama není nutně vědomím Boha.

O'Grady: Ale může být?

Šríla Prabhupáda: Ne.

O'Grady: Člověk může dosáhnout vědomí Boha, který je uvnitř.

Šríla Prabhupáda: To znamená, že si je vědomý Boha. Nyní jste na slunečním světle a toto vědomí slunce zahrnuje také vaši schopnost vidět sebe sama. V temnotě se vidět nemůžete. V noci nevidíte dokonce ani své vlastní ruce nebo nohy, ale když přijdete na slunce, vidíte slunce a také sebe. Bez slunečního světla, bez vědomí Boha, je vědomí sebe sama nedokonalé. Vědomí Boha zcela vyjasní i vědomí sebe sama.

O'Grady: Při našem učitelském zaměstnání potkáváme mnoho mladých lidí, ale nesnažíme se je učit o nějakém didaktickém spasení. Snažíme se je směrovat tak, aby si uvědomili, co je ve světě kolem nich nejlepší a co je nejkrásnější a co je duchovně nejvíce přínosné - tedy do takové míry, kterou nám systém dovoluje. Velice často ale studenti nejsou dostatečně neutrální, aby byli duchovně připraveni; jsou spíše velice emotivní. Často dostáváme základní otázky jako: ,,Kdo jsem? `` nebo ,,Jaký to má všechno smysl? ``

Šríla Prabhupáda: Ano.

O'Grady: Nebo se ptají: ,,Proč jsem tady? ``

Šríla Prabhupáda: Ano, to je velmi dobré.

O'Grady: Ptají se nás: ,,Proč mám být tady? A kdo jsi ty, učiteli, kdo ti dal právo říkat nám, co si máme myslet, co máme být nebo co nemáme být? Proč bych měl číst Shakespeara? Proč bych měl poslouchat Mozarta? Mám raději Boba Dylana. `` Tento druh otázek zřejmě vyvstává z velice rozčarovaného stavu mysli, z nejistoty a z nedostatku důvěry v celkový stav věcí. Často na tyto otázky musíme odpovídat neurčitým způsobem. Místo přímých odpovědí musíme odpovídat nepřímo a v první řadě se zabýváme podmínkami, které studenty přivedly k těmto otázkám. Myslíte, že bychom se měli snažit odpovídat více přímo?

Šríla Prabhupáda: Hovoříte o problému...

O'Grady: Moderního vzdělání.

Šríla Prabhupáda: Ano. Existuje tolik otázek, ale moderní vzdělání na ně nemá odpovědi. ,,Proč jsem sem přišel? Jaký má všechno smysl? `` Tyto otázky by měly být dokonale zodpovězeny. Védy proto přikazují: tad-vijń€n€rthaˆ sa gurum ev€bhigacchet. Abychom nalezli odpovědi na všechny tyto otázky, musíme se obrátit na pravého duchovního mistra.

O'Grady: Co když žádného nemáte? Co když nám je řečeno, že pan Nixon je pravý duchovní mistr? Co potom?

Šríla Prabhupáda: Ne, ne. ( Směje se. ) Pravým duchovním učitelem nemůže být kde kdo. Slyšel jste jen jeden řádek verše. Kdo je duchovní mistr? To se píše na následujícím řádku: Źrotriyaˆ brahma-ni˜ham. Slovo Źrotriyam se vztahuje na toho, kdo vše vyslechl z jiného pravého zdroje. Duchovní mistr je ten, kdo přijal poselství od jiného kvalifikovaného duchovního mistra. Je jako lékař, který získal poznání lékařské vědy od jiného lékaře. Podobně musí i pravý duchovní mistr přijít v řadě posloupnosti duchovních mistrů. Původním duchovním mistrem je Bůh.

O'Grady: Ano, dejme tomu.

Šríla Prabhupáda: Ten, kdo vše vyslechl od Boha, potom vysvětluje stejné poselství svým žákům. Pokud žák toto poselství nezmění, je pravým duchovním mistrem. To je naše metoda. My se učíme nasloucháním od Kršny, Boha, a od Něho pochopíme, kdo je dokonalý. Nebo nasloucháme od Jeho představitele, který neříká nic, co by odporovalo Kršnovým slovům, a který realizoval Jeho poselství. Ne že něco jen říkáme a pak děláme všechny možné nesmysly. Ten, kdo to dělá, není duchovní mistr.

O'Grady: Mám také starého otce, který žije v západním Irsku. Je to prostý starý muž, nyní je mu sedmdesát osm let, je z vaší generace. Ve svém věku došel k tomu, že říká: ,,Kněží mi říkají, že konec konců jenom Bůh ví. Ale já chci vědět, kdo to řekl Bohu. `` Potom přijde ke mně a říká: ,,Chodil jsi do školy, čteš knihy. Řekni mi, kdo to pověděl Bohu? `` A já nevím, jak odpovědět. To je rozdíl mezi sedmdesáti osmi a třiceti devíti roky.

Šríla Prabhupáda: Ne, to není rozdílem věku. Rozdíl je v poznání. V Brahma-sútře je položena otázka: Kdo je Bůh? Nejdříve ze všeho je tu tato otázka.

O'Grady: Kdo učil Boha?

Šríla Prabhupáda: Ne. Nejdříve ze všeho je zde otázka kdo je Bůh. Potom se budeme ptát, kdo učil Boha. Védánta-sútra říká: ath€to brahma-jijń€s€. Nyní bychom se měli ptát, kdo je Bůh. Pokud nevíte, kdo Bůh je, jak se můžete ptát, kdo učil Boha? Když neznáte Boha, nemůžete se ptát, kdo Ho učil. Není to tak?

O'Grady: Ano.

Šríla Prabhupáda: Kdo Bůh je, to se vysvětluje v Brahma-sútře. Janm€dy asya yataƒ: Bůh je ten, z Něhož vše pochází. To je Bůh - Nejvyšší Bytost, ze které vše emanuje. A jaká je povaha této Nejvyšší Bytosti? Je mrtvým kamenem nebo živou bytostí? To je také vysvětleno. Janm€dy asya yato 'nvay€d itarataŹ c€rthev abijńaƒ svar€˜ (Šrímad-Bhágavatam 1.1.1): Nejvyšší Bytost si je plně vědomá všeho, přímo i nepřímo. Kdyby si nebyla všeho plně vědomá, nemohla by být Bohem. Potom přichází otázka, kterou jste položil. Kdo učil Boha? A to je také zodpovězeno. Svar€˜: Bůh je plně nezávislý. Nepotřebuje se od nikoho učit. To je Bůh. Když se někdo potřebuje učit od druhých, není Bůh. Kršna přednesl Bhagavad-gítu, a nepotřeboval se ji od nikoho učit. Já jsem se ji musel naučit od mého duchovního mistra, ale Kršna se ji nemusel učit od nikoho. Ten, kdo se od nikoho nemusí učit, je Bůh.

O'Grady: Odkud se vzala lidská láska?

Šríla Prabhupáda: Všechno přichází od Boha. Jelikož jsme nedílné části Boha, projevujeme částečnou lásku, protože původní láska je v Něm. Nic nemůže existovat, pokud to neexistuje v Bohu. Láska je proto v Bohu.

O'Grady: A projevy lásky jsou projevy Boha?

Šríla Prabhupáda: Kdyby sklon milovat nebyl v Bohu, jak bychom ho mohli projevovat my? Syn, který se narodil určitému otci, má znaky svého otce. Protože Bůh má sklon k lásce, my máme stejný sklon.

O'Grady: Láska se ve vás možná tvoří potřebou.

Šríla Prabhupáda: Ne, žádné ,,možná``. Boha definujeme v absolutních pojmech. Janm€dy asya yataƒ: Bůh je ten, z Něhož vše vychází. Bůh má také sklon bojovat, ale Jeho bojování a Jeho láska jsou absolutní. V hmotném světě máme tu zkušenost, že bojování je pravým opakem lásky, ale Jeho sklon bojovat a sklon milovat jsou stejné. To je význam ,,absolutního``. Z védských písem se můžeme dozvědět, že když Bůh zabije Své takzvané nepřátele, dosáhnou vysvobození.

O'Grady: Je možné, aby člověk dosáhl tohoto pochopení Boha sám?

Šríla Prabhupáda: Ne. Proto jsme citovali tento verš: tad-vijń€n€rthaˆ sa gurum ev€bhigacchet. Slovo abhigacchet znamená ,,musí``. Nemůže to dokázat samotný. V sanskrtské mluvnici se tato podoba slovesa nazývá vidhili‰, a používá se, když neexistuje žádný výběr. Slovo abhigacchet znamená, že člověk se musí obrátit na gurua. To je tvrzení Véd. V Bhagavad-gítě naleznete, že Ardžuna hovořil ke Kršnovi, ale když viděl, že to situaci neřeší, odevzdal se Kršnovi a přijal Ho jako svého gurua.

k€rpaŠya-doopahata-svabh€vaƒ
pŤcch€mi
tv€ˆ dharma-samm™ha-cet€ƒ
yac
chreyaƒ sy€n niŹcitaˆ br™hi tan me
Źiyas
te 'haˆ Ź€dhi m€ˆ tv€ˆ prapannam

,,Nyní jsem zmaten a nevím, co je mou povinností, a ze slabosti jsem ztratil všechnu rozvahu. V této situaci se Tě ptám, řekni mi jasně, co je pro mne nejlepší. Nyní jsem Tvým žákem a Tobě odevzdanou duší. Prosím, pouč mne. `` (Bg. 2.7) Takže zde můžeme vidět, že Ardžuna je zmatený a neví, jaká je jeho povinnost.

O'Grady: Je to povinnost k sobě, k druhým, nebo ke státu?

Šríla Prabhupáda: Povinností vojáka je bojovat s nepřítelem. Ardžuna byl voják a Krišna mu radil: ,,Druhá strana je tvým nepřítelem, a ty jsi voják. Proč se snažíš o nenásilí? To není správné. `` Ardžuna potom řekl: ,,Jsem vlastně zmatený a nejsem schopen se správně rozhodnout. Proto Tě přijímám jako svého duchovního mistra. Prosím, dej mi správné pokyny. `` Ve zmateném stavu, v nejasné životní situaci, by se měl člověk obrátit na druhého, který má potřebné poznání. Když potřebujete vyřešit právní problémy, navštívíte právníka, a když potřebujete vyřešit zdravotní problémy, jdete k lékaři. Každý v hmotném světě je zmatený, co se týče vlastní duchovní totožnosti. Je proto naší povinností obrátit se na pravého duchovního mistra, který nám může dát skutečné poznání.

O'Grady: Jsem velice zmatený.

Šríla Prabhupáda: Potom musíte vyhledat duchovního mistra.

O'Grady: A on rozhodne, jak odstranit mou zmatenost?

Šríla Prabhupáda: Ano, duchovní mistr je ten, kdo vyřeší všechny nejasnosti. Jestliže duchovní mistr nemůže zachránit svého žáka ze zmatenosti, není duchovním mistrem. To je zkouška.

saˆs€ra-d€v€nala-l…ha-loka-
tr€Š€ya
k€ruŠya-ghan€ghanatvam
pr€ptasya
kaly€Ša-guŠ€rŠavasya
vande
guroƒ Źr…-caraŠ€ravindam

Celý tento zmatený svět je jako plápolající lesní požár. Při lesním požáru jsou všechna zvířata zmatená. Nevědí, kam utéci, aby zachránila své životy. V plápolajícím ohni hmotného světa je každý zmatený. Jak může být tento lesní požár uhašen? Nepomůže žádná lidská snaha. Řešení přijde tehdy, když na lesní požár začne z mraků padat déšť. Jedině tak může být požár uhašený. Není to v našich rukou, je to milost Boha. Lidská společnost je ve zmateném stavu a nemůže nalézt řešení. Duchovní mistr je ten, kdo obdržel Boží milost a může dát zmatenému člověku řešení. Ten, který obdržel milost Boha, se může stát duchovním mistrem a předat tuto milost ostatním.

O'Grady: Problém je takového duchovního mistra nalézt.

Šríla Prabhupáda: V tom není problém. Problém je, zdali jste upřímný. Máte problémy, ale Bůh je ve vašem srdci. źŹvaraƒ sarva-bh™t€n€m. Bůh není daleko. Pokud jste upřímný, Bůh vám duchovního mistra pošle. Bůh se proto nazývá také caitya-guru, duchovní mistr v srdci. Bůh pomáhá zevnitř a zvnějšku. Všechno je takto popsáno v Bhagavad-gítě. Toto hmotné tělo je jako stroj, ale v srdci je duše a s duší Nadduše, Kršna, který dává pokyny. Pán říká: ,,Toto jsi chtěl dělat a teď máš příležitost. Jdi a dělej to. `` Jestli jste upřímný, řeknete: ,,Bože, nyní chci Tebe. `` On vám potom dá pokyny. ,,Ano, nyní pojď a takto Mne dosáhni. `` To je Jeho laskavost. Když ale chceme něco jiného, v pořádku. Můžeme to mít. Bůh je velice laskavý. Když něco chci, On je v mém srdci a řídí mne a radí mi, jak to získat. Proč by nám potom neměl dávat pokyny, jak najít duchovního mistra? Nejprve musíme znovu usilovat o oživení našeho vědomí Boha. Potom nám Bůh dá duchovního mistra.

O'Grady: Velice vám děkuji.

Šríla Prabhupáda: Velice vám děkuji. Mám k vám následující prosbu. Jste básník. Jednoduše popisujte Boha. Jste odborníkem, a proto vás prosím, abyste ve svém zaměstnání laskavě popisoval Boha. Potom bude váš život úspěšný. A život toho, kdo vás bude poslouchat, bude také úspěšný.

idaˆ hi puˆsas tapasaƒ Źrutasya v€
svi˜asya
s™ktasya ca buddhi-dattayoƒ
avicyuto
'rthaƒ kavibhir nir™pito
yad
uttamaŹloka-guŠ€nuvarŠanam

(Šrímad-Bhágavatam 1.5.22)

Všichni vůdci společnosti - básníci, vědci, religionisté, filozofové, politici atd. - kteří jsou mistři svého oboru, mají za povinnost zdokonalit své zaměstnání popisováním slávy Nejvyšší Bytosti.

O'Grady: Mám takovou zkušenost, že člověk je z nějakého mimořádného důvodu vybrán, aby dělal určitou věc.

Šríla Prabhupáda: Ten důvod je uvedený zde. Avicyutaƒ. Toto je jejich nejlepší volba: ,,Ať popisují slávu Pána. ``

O'Grady: Ale vy jste říkal, že duchovní mistr je vybraný. Duchovní mistr, básník a kněz je vybraný Bohem. Člověk je vybrán, aby psal básně, maloval obrazy nebo dělal hudbu.

Šríla Prabhupáda: Když skládáte hudbu, skládejte hudbu o Bohu. To je vaše dokonalost.

O'Grady: Takže, když člověk pracuje pro Boha ve svém oboru, jeho obor se potom stane jeho dokonalostí?

Šríla Prabhupáda: Ano.

O'Grady: Velice vám děkuji.